ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ДППИ

Заключителното събитие по проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“  се проведе на 18 май 2021 г. в международен конгресен център Бургас. 

Важна крачка напред към реализиране на концепцията за интелигентни пристанища прави Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) с реализацията на проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“. Изпълнението на четвъртата фаза на проекта доведе до технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на VTMIS системата чрез внедряване на авангардна цифрова инфраструктура, отговаряща на най-високите световни стандарти, както и чрез използване на иновативни подходи при изграждането и експлоатацията ѝ.

Проектът, реализиран от ДППИ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г., следва добрите европейски практики в областта на управлението на корабния трафик и непрекъснатото технологично развитие и подобряване в сектора. Разширяването и допълването на националната система VTMIS доведе до постигане на баланс между подобряване на електронните системите на ДППИ и тяхното технологично развитие.