МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "SPINOFF BULGARIA" С ДЕБЮТ В БУРГАС

Първото издание на „Spinoff Bulgaria“ се проведе на 1-ви и 2-ри септември 2022 г. в Международен конгресен център Бургас.

„Spinoff Bulgaria“ е международна конференция, която има за цел да създаде устойчива spin-off екосистема и култура, която до 2030 г. ще създаде 100 нови технологични стартъпи, произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации.

Инициативата е създадена от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Българска асоциация изкуствен интелект и  Биотехнологичен и здравен клъстер България.

Фокусът на събитието, което се проведе в рамките на два дни, е даването на възможност на компаниите да разширят своята мрежа, да се свържат с ключови международни партньори, както и да влязат в тясно сътрудничество с университетите и съществуващата научна инфраструктура.

Основните акценти на програмата бяха:

  • Държавна подкрепа за създаването на “Spinn-off“ компании: академичен трансфер на технологии и корпоративни програми.
  • Комерсиализация на иновациите в академичните среди: Инвестиции в иновации на ранен етап и достъп до екосистемата.
  • Добри примери за български и международни „spin-off“ компании, които ще имат възможност да се представят (pitch deck) пред инвеститорите.